Czech Stability Award

Czech Stability Award Certifikace vypovídá o nadstandartní ekonomické kondici, solventnosti a spolehlivosti. Naše společnost Důmrazdva tak patří mezi  0,12 % firem, které na ocenění dosahují.

Czech Stability Award je v České republice uznávaný certifikát založený na dlouholeté tradici společnosti Bisnode Česká republika. 

Výstupem hodnocení je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A.